ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Γ´ Αθήνας - Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών - Τεχνική υποστήριξη εργαστηρίων, σχολικών μονάδων και υπηρεσιών της Α´ βάθμιας και Β´βάθμιας Εκπαίδευσης Γ´ Αθήνας.


ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Γ´ Αθήνας - Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Γίνεται ανακατεύθυνση...